Istoric

                             

 

…povestea începe.

În anul 1908 a fost înființată Universitatea Populară de către Nicolae Iorga, la Vălenii de Munte. 

La 16 mai 1918, cu puţin timp înainte de moarte, Elena Dalles, ultima moştenitoare a familiei Dalles, una dintre ilustrele familii de la sfârşitul secolului al XIX-lea, lasă prin testament o parte din marea ei avere în vederea înfiinţării unei fundaţii culturale care să poarte numele fiului ei Ioan I. Dalles, întru amintirea lui.  Astfel s-a construit o clădire frumoasă, cu săli speciale pentru expoziţii de pictură, sculptură, arhitectură, ţesături şi cusături naţionale etc., pentru examene, audiţii muzicale şi pentru cursurile Universităţii Populare din Bucureşti.

În anul 1932, clădirea Fundaţiei „Ioan I. Dalles”, con­struită de E. Prager, după planurile arhitectului Ho­ria Teodoru, este inaugurată şi devine la scurt timp un centru de referinţă în viaţa culturală a Capitalei. După cum se arată în testamentul Elenei Dalles, Asociaţiunea Universităţii Populare din Bucureşti, care făcea parte din Fundaţia „Ioan I. Dalles, avea menirea nobilă „de a forma caracterele cetăţenilor români prin cultivarea şi educarea lor sufletească”.

Iată câteva dintre personalităţile care au ţinut conferinţe în Sala Dalles în perioada 1932-1946: Nicolae Iorga, Octavian Goga, Ion Bianu, Gheorghe Ţiţeica, Gala Galaction, Ion Simionescu, Virgil Madgearu, Constantin Rădulescu – Motru, Tudor Arghezi, Gheorghe Petraşcu, George Oprescu, G. Călinescu, Dimitrie Gusti, I. Scriban, Alexandru Lepădatu, Andrei Popovici – Bâsnaşanu, Tudor Vianu, Remus Răduleţ, Petru Comarnescu, Ion Frunzeti, Radu Vulpe şi alţii.

Aici au oferit concerte mari muzicieni precum: George Enescu (26 concerte), Dinu Lipati, Constantin Silvestri, M. Jora,  Ionel Perlea, Ion Voicu, Petru Ştefănescu – Goangă, Ion Fotino, Evanţia Costinescu, Constantin Stănescu, Virginia Zeani şi alţii; au organizat expoziţii artiştii: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Ion Andreescu, Iosif Iser, Cezar Verona, M. Eleutheriade etc.

La 1 octombrie 1962, în clădirea Funda­ţiei, este înfi­in­ţată Universitatea Populară Bucureşti, care va continua ac­tivitatea cultural ştiinţifică şi artistică, impunându-se în conştiinţa publicului bucureştean. Programul Universităţii cuprindea zeci de cursuri de limbi străine, profesionale şi conferinţe.  În cadrul Universităţii s-au ținut conferințe tematice cu: Remus Răduleţ, D.D Roşca, Mihai Ralea, Radu Tudoran, Liviu Ciulei, Tudor Bugnariu, Victor Eftimiu, Grigore Moisil, Alexandru Balaci, Petre Comarnescu, Ion Frunzetti, Edgar Papu, Ion Zamfirescu, Dumitru Almaş, Radu Vulpe, D.I. Suchianu, Barbu Brezeanu, Ion Bugnariu, Edmond Nicolau etc. Universitatea a funcționat ca formă de învăţământ popular având drept scop formarea unei conştiinţe culturale în care valorile şi mentalităţile să reflecte continuitatea spiritualităţii româneşti integrată în modelul european de civilizaţie. Astăzi Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”  este o instituţie de excepţie în peisajul cultural bucureştean şi are ca obiect de activitatate educaţia văzută sub diverse aspecte: de la organizarea de cursuri vocaţionale sau profesionale şi limbi străine – la conferinţe de cultură generală. Instituţia noastră vine în întîmpinarea tuturor celor interesaţi de educaţie permanentă, de cursuri profesionale acreditate, de spectacole de teatru și concerte la superlativ.

Din 24.10.2019, potrivit Hotărârii emise de Primarul General al Municipiului București, privind reorganizarea Universității Populare „Ioan I. Dalles”, se modifică denumirea instituției în Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”

…povestea continuă…

Situat în inima Bucureștiului, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles, unul dintre cele mai prestigioase instituţii de educaţie si cultură din Capitală,  pune la dispoziţia celor interesati, săli de curs și săli de spectacole:

  • Formare profesională prin sisteme educaţionale corespunzătoare cerinţelor de pe piaţa muncii – cursuri acreditate (fotografie, design vestimentar, croitorie, modă, aranjamente florale și Ikebana, peisagistică, actorie, Public Speaking, comunicare și relații publice, astrologie, arta imprimării pe material textil, nutriție și educație alimentară etc)
  • Pregătirea și organizarea cursurilor pentru adulți de limbi străine (engleză, daneză, germană, turcă, arabă, japoneză, chineză, precum și cursuri de limba română pentru străini/expați);
  • Cursuri pentru copii;
  • Organizarea de activităţi şi manifestări culturale: găzduirea spectacolelor de teatru, concertelor și expozițiilor;
  • Organizarea de conferinţe publice din diverse domenii (cultural, social, turistic, religios, medical, politic și nu numai);

Înscriere la cursuri