22 mai 2024

Strategia Națională Anticorupție

2022 – 2023

Proiect: Consolidarea sistemului de management anticorupție – cod SIPOCA 1152/cod MySMIS 152154

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

Înscriere la cursuri