22 mai 2024

Curs de Limba Chineză

Formular de înscriere la curs

Modul 1 (începători)

Taxa: 800 lei (etapa I – 500 lei, etapa II – 300 lei)

Program: Sâmbătă, ora 10.00 – 13.00

Durata: 10 săptămâni – 40 ore didactice

Profesor:  Bituna Ana-Maria

 

Tradiţie: 

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” organizează  cursul de limba chineză începând cu anul 1962, cu sprijinul direct al Catedrei de Limbi Orientale a Universităţii Bucureşti.  De asemenea, instituţia noastră a derulat conferinţe, prelegeri, urmate de proiecţii de filme şi diapozitive cu elemente de cultură şi civilizaţie chineză. 

Elemente din tematica modul I:

Fonetica si vocabular

–   alfabetul fonetic chinez pinyin

–   tonurile limbii chineze

–   formule uzuale de salut

–   exprimarea numerelor și a datei

–   exprimarea numelui

–   prezentarea unei persoane

–   zilele săptămânii și lunile anului

–   exprimarea varstei si a naționalității

–   exprimarea profesiei

–   exprimarea direcției si distanței

–   exprimarea orei

–   exprimarea costului

–   exprimarea locului

–   transportul urban

–   schimbul valutar

Gramatica:

–    pronumele personale

–    propoziția cu predicat adjectival

–   realizarea interogației cu ajutorul particulei modale MA

–   clasificatorii limbii chineze (clasificatorul GE,JIAN, ZHANG, TIAO, PING)

–   particula structurală atributivă DE

–   pronumele interogativ JI si DUOSHAO

–   realizarea interogatiei cu ajutorul pronumelor interogative

–   numeralul „doi” – ER si LIANG – particularitati morfologice

–   substantivele locative-postozitii

–   particularitati semantice și sintactice ale prepozitiei si verbului ZAI si ale verbelor de directie LAI si QU

–   succesiunea secvențelor temporale în enunț

–   verbele optative

–   interogatia afirmativ-negativă

–   reduplicarea verbului

–   aspectul trecut al verbului

Competente lingvistice: 

La sfârşitul parcurgerii modulului 1 cursantul va putea:

–   să ofere şi să solicite informaţii generale privind datele personale

–   să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată (solicitarea preţului sau a notei de plată; negocierea preţului; solicitarea direcţiei pentru a ajunge la o destinaţie precisă; alegerea şi schimbarea unui mijloc de transport; schimbul valutar) şi să raspundă la astfel de intrebări.

–  să scrie, să citeasca şi să inţeleagă enunţuri simple, pe baza vocabularului tematic parcurs

La sfârşitul parcurgerii modulului 2 cursantul va putea:

–  să participle la o conversaţie la nivel mediu  pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viața cotidiană ( petrecerea timpului liber, sărbatorile, la medic), să poarte o conversatie telefonică simplă cu un nativ.

–  să argumenteze și să explice pe scurt opiniile și planurile

–  să descrie diverse experienţe şi evenimente, să exprime impresii, felicitări și regrete

–  să formuleze enunţuri de complexitate medie, corecte din punct de vedere gramatical

La sfârşitul parcurgerii modulului 3 cursantul va putea:

–  să citească si să înţeleagă texte cu grad sporit de dificultate

–  să se poată exprima în scris corect și coerent

–  să utilizeze limba în mod flexibil și eficient

–  să comunice cu un grad sporit de spontaneitate și fluenţă

Finalitate curs: 

Se acordă Diploma Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”.

Înscriere la cursuri