22 mai 2024

Activităţi şi servicii

Centrul Metropolitan de Educație si Cultură „Ioan I. Dalles”,  funcționează in baza Hotărârii nr. 551/24.10.2019 ca instituție de interes local al Municipiului București, organism prestator de servicii publice.

Situat în inima Bucureștiului, la kilometrul 0,  Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”  este un reper în peisajul cultural bucureștean și oferă celor interesați o paletă bogată de cursuri și activităti culturale, artistice, educaționale etc. precum:

 • Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare și educație permanentă constând în: cursuri vocaționale (profesionale) si cursuri de limbi străine în vederea însușirii de cunoștințe, deprinderi și abilități pentru formarea, perfecționarea și/sau reconversia profesională, în vederea integrării active pe piața muncii;
 • Organizarea de conferințe și cursuri de cultură generală;
 • Cursuri tematice/ cursuri de limbi străine/cursuri pentru copii;
 • Organizarea de spectacole și/sau concerte pentru adulți și copii pentru promovarea sectorului independent dar si pentru susținerea tinerelor talente;
 • Organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări culturale precum: spectacole de teatru pentru adulți si copii, concerte, conferințe publice, lansări de carte, dezbateri, festivaluri, târguri, cursuri, seminarii, expoziții de artă temporare sau permanente, workshopuri, etc;
 • CMEC DALLES funcționează ca instituție gazdă de spectacole / concerte sau alte evenimente artistice/culturale/educaționale.
 • Organizarea oricăror alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate.

Totodată CMEC DALLES fiind o instituție de  educație permanentă are ca scop și:

 • Întărirea valorilor democratice şi a simțului comunității prin organizarea unor campanii de răspundere socială;
 • Prestarea de servicii cultural-educative;
 • Sprijinirea dezvoltării personale de-a lungul întregii vieți (LIFE LONG LEARNING);
 • Conceperea si derularea unor activități de loisir adresate atât generațiilor tinere cât și seniorilor.

În anul universitar 2023-2024 Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” organizează următoarele cursuri si evenimente culturale:

A. Cursuri profesionale:

 • Cursuri de fotografie, design ambiental, peisagistică, design floral, design vestimentar si educație vestimentara, croitorie, scriere creativă, eticheta – protocol- ceremonial, eticheta in afaceri,  ateliere de comunicare, public speaking, grafologie, serigrafie, digital marketing, relatii publice, antreprenoriat, cursuri de nutritie si educatie alimentară etc.

B. Cursuri de limbi străine:

 • Engleză, franceză, germană, limba romană pentru cetățeni străini, italiană, spaniolă, arabă, turcă, chineză, japoneză etc.

C. Cursuri pentru copii:

 • Cursuri de actorie si dezvoltare personală, bune manière, fotografie, sah, pictura, desen, modelaj, cursuri de limbi străine adresate copiilor, ateliere de logopedie, tehnica imprimării pe material textil, alte cursuri de dezvoltare personală.

D. Conferințe publice/ lansări de carte/ expoziții/concerte/târguri tematice.

Cursurile destinate adultilor, ciclurile de conferinţe, cluburile de dezbateri organizate de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” pot fi frecventate de orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, indiferent de studii sau profesie. Fac excepţie cursurile profesionale, pentru care se cer studii medii sau superioare.

 • Înscrierile se pot face individual sau colectiv (prin delegat), în limita locurilor disponibile, prin completarea cererii tip (aflată pe site) şi achitarea taxelor corespunzătoare.
 • Informații suplimentare pentru înscrieri: 021 314 66 37, secretariat@dalles.ro, cursuri@dalles.ro
 • Indiferent de numărul de ore de participare, taxa fixată pentru curs se va achita integral. Pentru cursurile vocaţionale, studenţii şi pensionarii pot plăti taxa în rate.

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” poate organiza la cerere, în orice instituţie bucureşteană, cursuri cu tematicile menţionate pe acest site sau cu alte problematici indicate de beneficiar, cu condiţia asigurării unui minim de 8 de cursanţi, a spaţiului necesar desfăşurării lecţiilor şi a achitării taxelor corespunzătoare. 

Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” dispune de mai multe săli de curs, un foaier si de două săli de spectacole, renovate și modernizate:

 1. Sala Dalles cu  o capacitate de 344 locuri, situată în Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18, sector 1, București;
 2. Sala I. C. Brătianu cu o capacitate de 180 de locuri, situate in str. Biserica Amzei nr. 5-7,  sector 1, București.
 3. Foaier pentru organizarea expozițiilor (Dalles).

Centrul Metropolitan de Educație si Cultură “Ioan I. Dalles” dispune de toate dotările tehnice necesare bunei desfășurări a evenimentelor organizate.

Pentru amănunte legate de închirierea sălilor, vă rugăm să ne contactaţi la adresa secretariat@dalles.ro, cursuri@dalles.ro și vă invităm să vizitați pagina de Închiriere săli.

 

 

 

 

Înscriere la cursuri