23 iulie 2024

Cursuri modulare de limbi străine

Pentru a da posibilitatea fiecărui doritor să înveţe o limbă străină, cursurile sunt organizate pe trepte de studiu. 

 Cursuri de limbi străine organizate:

 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Limba olandeză
 • Limba daneză
 • Limba suedeză
 • Limba franceză
 • Limba italiană
 • Limba spaniolă
 • Limba portugheză
 • Limba română pentru străini
 • Limba rusă
 • Limba bulgară
 • Limba polonă
 • Limba turcă
 • Limba arabă
 • Limba chineză
 • Limba japoneză
 • Limba greacă modernă


Cursul  este structurat în 3 trepte pe durata  unui an universitar iar acumularea de competenţe lingvistice se realizează gradual, în funcţie de interesul cursantului, pe trei trepte  de studiu conform Cadrului European de referinţă pentru limbi străine .

COMPETENŢE  achiziţionate pe următoarele treptele de studii:

Treapta  I /A1:

A1.1   – cunoştinţe 0

A1.2.  – cunoştinţe elementare

 • Poate să înţeleagă  şi să utilizeze expresii familiare și cotidiene, precum și enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete.
 • Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze și să rǎspundǎ la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuiește, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc..
 • Poate să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească rar și clar și să fie cooperant

 

Treapta  II / A2:

A2.1  – cunoştinţe medii

A2.2  – cunoştinţe medii

 • Poate să înţeleagă fraze izolate și expresii frecvent folosite în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii personale și familiale simple, cumpărături, mediul înconjurǎtor apropiat, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple și obișnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simplu și direct referitoare la subiecte familiare și obișnuite.
 • Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesionalǎ, mediul său înconjurǎtor apropiat și să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Treapta III: B1:

B1.1  – cunoştinţe preliminare

B1.2  – cunoştinţe preliminare

 • Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite uzual, legate de muncă, școală, timpul liber etc.
 • Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes.
 • Poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

Treapta IV: B2:

B2.1  – cunoştinţe intermediare

B2.2  – cunoştinţe intermediare

 • Poate să înţeleagă,  fără mare efort, tot ceea ce citește sau se  aude.
 • Poate să restituie relativ cursiv anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent.
 • Poate să se exprime spontan,  fluent și cu precizie  și poate să distingă nuanţe  de sens legate de subiecte destul de complexe.

 

Cursuri pentru treapta 7 de studiu UTILIZATOR EXPERIMENTAT din Cadrul European de referinţă pentru limbi străine pentru urmatoarele limbi straine:

 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană

C1.1 utilizator independent

 • Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude.
 • Poate să restituie anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent.
 • Poate să se exprime spontan, foarte fluent și cu precizie și poate să distingă nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

C1.2 utilizator

 • Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să sesizeze semnificaţiile implicite.
 • Poate să se exprime spontan și fluent, fără a fi obligat aparent să-și caute cuvintele.
 • Poate să utilizeze limba cu eficacitate și cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică.
 • Poate să se exprime, prin teme complexe, într-un mod clar și bine structurat, demonstrând că stǎpânește instrumentele de organizare, de structurare și de coeziune a discursului.

Înscriere la cursuri